Giờ làm việc 24/7
Hotline 1900 6970

Khiếu nại và bồi thường

QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG
----------
(Ban hành kèm theo Số: 6A  /QĐ-GOLDPOST ngày 01/5/2008 của tổng giám đốc công ty CP Bưu Chính Vàng)
 
I. QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
 
1. Đối tượng áp dụng:
-   Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chuyển phát của công ty CP Bưu Chính Vàng
-   Doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh
-   Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát nhanh.
 
2. Điều kiện tiếp nhận khiếu nại: Tiếp nhận khiếu nại của người gửi qua các hình thức:
-   Khiếu nại trực tiếp tại nơi nhận gửi:
-   Khiếu nại qua điện thoại, Email, văn bản
      Điện thoại tiếp nhận khiếu nại: 04. 224 23 102 hoặc 1900 6970
      Email tiếp nhận khiếu nại: info@goldpost.vn  ,    goldpost.hn@gmail.com  , goldpost.hcm@gmail.com
 
3. Quy trình khiếu nại
    Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại của khách hàng qua các hình thức trên, bộ phận khiếu nại có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin khiếu nại vào sổ khiếu nại
 
4. Thời hiệu khiếu nại:
-    06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố; trường hợp doanh nghiệp không công bố thời gian toàn trình thì thời hiệu này được tính từ ngày sau ngày bưu gửi đó được chấp nhận;
-    01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.
-    Thời gian giải quyết khiếu nại là trong vòng 2 tháng (đối với dịch vụ trong nước) kể từ ngày Công ty nhận được thông tin khiếu nại.
-    Thanh toán tiền bồi thường (tiền mặt hoặc chuyển khoản) trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xác lập bồi thường bằng văn bản.
-   Trường hợp công ty và người gửi có thỏa thuận cụ thể thì công ty sẽ bồi thường theo thỏa thuận cụ thể đó.
 
5.  Miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại:
- Thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được, do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng gây ra.
- Hàng dễ vỡ (thủy tinh, sành, sứ….), hoặc hàng đặc biệt (chất lỏng, mực in, sơn nước…) bị hư hại trong quá trình vận chuyển.
- Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn.
- Hàng bị hư hại do các nguyên nhân vật lý, sinh học, hóa học… hoặc do đặc tính tự nhiên của chúng.
- Chậm chỉ tiêu thời gian do nguyên nhân máy bay trễ chuyến, hủy chuyến.
- Người sử dụng dịch vụ không chứng minh được việc gửi hoặc suy suyển, hư hỏng bưu gửi;
- Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi;
- Bưu gửi bị phát nhầm do lỗi người gửi.
- Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 
II.  Quy định Bồi thường cho khách hàng
 
1.  Nguyên tắc bồi thường.
 - Việc bồi thường thiệt hại trực tiếp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. Không bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc các nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không bảo đảm chất lượng mà hai bên đã thỏa thuận.
- Tiền bồi thường được trả cho người gửi, hoặc người nhận nếu được người gửi chỉ định
- Trường hợp hàng hoá bị mất hoặc hư hại một phần, mức bồi thường được tính như sau:
 
Số tiền bồi thường = Tỷ lệ khối lượng mất hoặc hư hại * Mức bồi thường.
 
2.   Định mức bồi thường: Được tuân thủ theo quy định tại điều 24, điều 25 nghị định 47/2001/ QĐ- CP, Điều 10 nghị định 86/2004/ NĐ-CP. Cụ thể như sau:
 

TT

Loại dịch vụ

Mất hoặc hư hại hoàn toàn

Chậm chỉ tiêu thời gian công bố

Thư chuyển phát nhanh

Đền  4(bốn) lần giá cước, tối thiểu là 500.000 đồng/bill 

Miễn cước

Hàng hoá chuyển phát nhanh

Đền  4(bốn) lần giá cước, tối thiểu là 500.000 đồng/bill 

Miễn cước

3

Tài liệu chuyển phát hỏa tốc, trong ngày, hẹn giờ

Đền  4(bốn) lần giá cước, tối thiểu là 500.000 đồng/bill 

Miễn cước

4

 Dịch vụ hàng gom (CPN khác)

Đền 4 (bốn) lần giá cước

Miễn cước

5

Dịch vụ bảo hiểm

100% giá trị khai giá 

Miễn cước dịch vụ cơ bản

6

Dịch vụ vận chuyển đường bộ

<5.000 đồng/kg, tối thiểu 1.000.000 đồng/bill

< 20 kg/Bill: Miễn cước

>20 kg/bill: 500.000 đ/bill

?

 +  Yêu cầu gửi hàng

Chat ngay