Thông tin trạng thái

Stt Vị trí đang tuyển Địa điểm Ngày hết hạn
1 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN HÀ NỘI 30/02/2018
2 NHÂN VIÊN PARTIME HÀ NỘI 28/2/2018
3 GIÁM ĐỐC BƯU CỤC CẦU GIẤY HÀ NỘI 30/03/2018
4 NHÂN VIÊN KINH DOANH HÀ NỘI 30/03/2018

Khách hàng thân thiết