Điều khoản sử dụng

1.Giới thiệu

1.1 Chào mừng bạn đến với giao diện website (“ goldpost.vn”). Trước khi sử dụng hoặc tạo tài khoản (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VÀNG (gọi chung là "Goldpost Express”). Chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm

(a) Trang Website: goldpost.vn

(b) Các dịch vụ được cung cấp bởi Trang Website:goldpost.vn và bởi phần mềm dành cho khách hàng của Goldpost Express có sẵn trên Trang goldpost.vn.

(c) Tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video,tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang goldpost.vn hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang goldpost.vn (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Dụ cung cấp bởi Goldpost Express.

1.2 Dịch Vụ bao gồm dịch vụ trực tuyến kết nối Khách Hàng với Goldpost Express nhằm mang đến lợi ích giữa người gửi (“Người Gửi”) và người nhận (“Người Nhận”) (gọi chung là “bạn”, “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). Goldpost Express sẽ là bên quản lý tình trạng hàng hóa giữa Người Gửi và Người Nhận và quản lý vấn đề chuyển phát.

1.3 Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang Goldpost Express, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

1.4 Goldpost Express bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang goldpost.vn  hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. Goldpost Express không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Goldpost Express có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Trang goldpost.vn hoặc Dịch Vụ của Goldpost Express mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

1.5 Goldpost Express bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang goldpost.vn hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.
Bằng việc sử dụng dịch vụ tại trang goldpost.vn, bạn đã chấp nhận không hủy ngang và đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, bao gồm những điều khoản, điều kiện, và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây và/hoặc có liên quan.
Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào trang goldpost.vn. Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại quốc gia bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, để mở tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để bạn hiểu rõ hoặc thay mặt bạn chấp nhận những điều khoản trong thỏa thuận dịch vụ này. Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này cũng như quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tùy từng trường hợp theo quy định pháp luật, bạn cần hỗ trợ để người được giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện người được giám hộ chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng các dịch vụ của trang goldpost.vn mà không phân biệt tài khoản đã hoặc sẽ được tạo lập.

2.Điều khoản sử dụng

2.1 Quyền được phép sử dụng Trang goldpost.vn và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, Goldpost Express có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.

2.2 Người Sử Dụng không được phép:

(a) tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

(b) vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm của Goldpost Express

(c) đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(d) sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

(e) giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được tryền tải thông qua Dịch Vụ;

(f) gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang:goldpost.vn

(g) gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dich Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Goldpost Express;

(h) sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;

(i) sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

(j) mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau để tạo đơn hàng giả hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này;

(k) truy cập sàn giao dịch thương mại điện tử Goldpost Express, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.

(l) chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của Người Sử Dụng khác.

(m) thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của Goldpost Express

(n) cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Goldpost Express áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Goldpost Express;

(o) khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

(p) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

(q) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

(r) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

(s) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

(t) làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác,

(u) can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Trang goldpost.vn;

(v) thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

(w) sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

(x) sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

(y) sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

(z) xâm phạm các quyền của Goldpost Express, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

(aa) sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

(ab) liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

2.3 Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải Goldpost Express, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang goldpost.vn. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang goldpost.vn, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, và trong bất cứ trường hợp nào, Goldpost Express sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ Nội Dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang goldpost.vn.

2.4 Người Sử Dụng thừa nhận rằng Goldpost Express và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Trang goldpost.vn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng. Không giới hạn ở những điều trên, Goldpost Express và các bên được chỉ định của mình có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào

(i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ;

(ii) trường hợp Goldpost Express nhận được khiếu nại từ Người Sử Dụng khác;

(iii) trường hợp Goldpost Express nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc

(iv) những nguyên nhân khác. Goldpost Express có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Sử Dụng của Goldpost Express, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa bào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi Goldpost Express hoặc gửi cho Goldpost Express,

2.5 Người Sử Dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng Goldpost Express có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu Goldpost Express hoặc theo quan điểm của Goldpost Express thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để:

(a) tuân thủ các thủ tục pháp luật;

(b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ;

(c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba;

(d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc

(e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Goldpost Express, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

3.Vi phạm điều khoản dịch vụ

3.1 Việc Người Sử Dụng vi phạm chính sách này có thể dẫn đến việc Goldpost Express áp dụng bất kỳ hoặc tất cả các hành động/biện pháp chế tài sau:
- Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;
- Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;
- Thu hồi tiền hoặc tài sản có được do hành vi gian lận;
- Cáo buộc hình sự;
- Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
- Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách Goldpost Express.

3.2 Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Trang goldpost.vn của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ Goldpost Express theo số 1900 6970.

4.Trách nhiệm của người gửi

4.1 Người gửi phải quản lý và đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của các thông tin chẳng hạn liên quan chi tiết sản phẩm, số lượng sản phẩm trong kho cũng như các điều khoản cập nhật trong danh mục sản phẩm của Người gửi và không được phép đăng tải các thông tin không chính xác hoặc gây nhầm lẫn.

4.2 Giá trị sản phẩm được Người gửi toàn quyền quyết định, trừ các sản phẩm được ấn định giá bởi cơ quan có thẩm quyền. Giá sản phẩm nên bao gồm toàn bộ số tiền mà Người nhận cần thanh toán (ví dụ: các loại thuế, phí, v.v.) và Người gửi sẽ không yêu cầu Người nhận thanh toán thêm hoặc riêng bất kỳ khoản tiền nào khác.

4.3 Người gửi chịu trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Người nhận theo quy định pháp luật.

4.4 Người gửi thừa nhận và đồng ý rằng Người gửi chịu trách nhiệm chi trả các loại thuế, phí hải quan và bất kỳ loại phí nào đối với sản phẩm được bán và Goldpost Express không cung cấp bất kỳ tư vấn về pháp lý hay tư vấn thuế nào liên quan đến vấn đề này.

5. Chính sách đảm bảo của Goldpost

5.1 Chính Sách Đảm Bảo của Goldpost Express là dịch vụ cung cấp bởi Goldpost Express hoặc đơn vị được Goldpost Express ủy quyền nhằm bảo hộ các giao dịch. Để bảo đảm các rủi ro về trách nhiệm pháp lý, khoản tiền Người nhận thanh toán đơn hàng cho Người gửi sẽ được lưu giữ bởi Goldpost Express hoặc đơn vị được Goldpost Express ủy quyền Người gửi sẽ không nhận được lãi hoặc bất kỳ khoản phát sinh nào từ khoản tiền trong Tài Khoản Đảm Bảo Goldpost Express.

5.2 Sau khi Người nhận thanh toán đơn hàng (“Khoản Tiền Thanh Toán từ Người nhận”), Khoản Tiền Thanh Toán từ Người nhận sẽ được lưu giữ trong Tài Khoản Đảm Bảo Goldpost Express cho đến khi:

(a) Người nhận gửi xác nhận cho Goldpost Express mình đã nhận được hàng, trong trường hợp đó, trừ khi Mục 10.2(d) áp dụng, Goldpost Express sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người nhận vào Tài Khoản Đảm Bảo Goldpost Express cho Người gửi;

(b) Trong trường hợp Thời Gian Goldpost Express Đảm Bảo (hoặc thời hạn gia hạn đã được chấp thuận theo Mục 10.3) đã hết hạn, trừ trường hợp áp dụng Mục 10.2(c) và 10.2(d), Goldpost Express sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người nhận vào Tài khoản Đảm Bảo Goldpost Express cho Người gửi;

(c) Trường hợp Goldpost Express xác định được rằng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người nhận được chấp thuận, trừ khi áp dụng Mục 10.2(d), Goldpost Express sẽ hoàn tiền cho Người nhận, theo các điều khoản trong Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của Goldpost Express.

(d) Vào thời điểm mà Goldpost Express xác định một cách hợp lý rằng việc phân bổ Tiền Thanh Toán từ Người nhận là hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Goldpost Express xem như là cần thiết hợp lý để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo lệnh của tòa án hoặc để thực thi Điều Khoản Dịch Vụ này.
Chính Sách Đảm Bảo của Goldpost Express chỉ áp dụng khi Người nhận lựa chọn hình thức thanh toán mà tiền được chuyển vào Tài Khoản Đảm Bảo Goldpost Express trước. Hình thức tự thỏa thuận giữa Người nhận và Người gửi sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Goldpost Express.

5.3 Các khoản thanh toán thực hiện qua các kênh thanh toán Goldpost Express sẽ được giữ lại trong Tài Khoản Đảm Bảo Goldpost Express trong một khoảng thời gian nhất định (“Thời Gian Goldpost Express Đảm Bảo”). Để biết thêm thông tin về Thời Gian Goldpost Express Đảm Bảo, vui lòng theo đường dẫn này. Người nhận có thể đề nghị gia hạn Thời Gian Đảm Bảo tối đa một lần duy nhất trước khi hết hạn Thời Gian Goldpost Express Đảm Bảo, tùy thuộc vào và theo các quy định trong Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền. Theo yêu cầu của Người nhận, Thời Gian Goldpost Express Đảm Bảo có thể được gia hạn tối đa ba (03) ngày trừ khi Goldpost Express, theo toàn quyền quyết định của mình, quyết định rằng việc kéo dài thêm thời gian gia hạn là cần thiết hoặc như được yêu cầu.

5.4 Trường hợp, vì bất kỳ lý do gì, tài khoản ngân hàng của Người gửi không thể ghi có và / hoặc Người gửi không thể liên lạc được, Goldpost Express trong sự cố gắng hợp lý của mình sẽ liên lạc với Bên Bán bằng các thông tin do Người gửi cung cấp. Trong trường hợp Người gửi không thể liên lạc được và sau thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày Khoản Tiền Thanh Toán của Người nhận đến hạn thanh toán cho Người gửi nhưng chưa được trả cho Người gửi, Goldpost Express sẽ xử lý Khoản Tiền Thanh Toán này theo quy định pháp luật.

5.5 Người gửi/Người nhận phải là bên thụ hưởng Tài Khoản và tự thực hiện giao dịch trên Trang goldpost.vn. Goldpost Express có quyền yêu cầu Người gửi hoặc Người nhận cung cấp các dữ liệu cá nhân như ảnh chân dung, thông tin tài khoản ngân hàng và/hoặc bất cứ tài liệu cần thiết nào khác để sử dụng vào mục đích xác nhận thông tin, bao gồm cả việc xác nhận theo yêu cầu của bên thứ ba thực hiện thanh toán và các bên cung cấp dịch vụ vận chuyển. Người gửi/Người nhận theo đây chấp thuận cho Goldpost Express sử dụng hoặc cung cấp các dữ liệu cá nhân của mình nhằm phục vụ cho việc sử dụng Trang Goldpost Express của Người gửi/Người nhận. Ngoài ra, Người gửi/Người nhận ủy quyền cho Goldpost Express sử dụng các dữ liệu cá nhân của mình để giải đáp bất kỳ thắc mắc nào Goldpost Express cho là cần thiết để xác nhận danh tính của Người gửi/Người nhận với các tổ chức khác như ngân hàng của Người gửi/Người nhận. Để biết thêm thông tin về cách thức Goldpost Express xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo tại trang Chính Sách Bảo Mật.

5.6 Chính Sách Đảm Bảo của Goldpost Express là nội dung thêm vào và không giới hạn các nghĩa vụ của Người gửi và Người nhận theo quy định pháp luật hiện hành mà các quy định pháp luật này có thể rộng hơn hoặc chặt chẽ hơn những quy định trong Chính Sách Đảm Bảo của Goldpost Express. Chính Sách Đảm Bảo của Goldpost Express không nhằm mục đích cũng như không được xây dựng nhằm hỗ trợ Người gửi hoặc Người nhận tuân thủ các nghĩa vụ pháp luật của chính họ mà các nghĩa vụ này phải tự chịu trách nhiệm bởi chính Người gửi hoặc Người nhận, và Goldpost Express không có trách nhiệm liên quan đên các nghĩa vụ pháp luật của Người gửi hoặc Người nhận như vừa đề cập. Trong mọi trường hợp, Chính Sách Đảm Bảo của Goldpost Express không cấu hành việc bảo hành sản phẩm.

5.7 Người nhận và Người gửi thừa nhận và đồng ý rằng quyết định của Goldpost Express đối với hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào về Chính Sách Đảm Bảo của Goldpost Express là quyết định cuối cùng.

5.8 Để tránh nhầm lẫn, bất kỳ giao dịch nào không được thực hiện trên Trang goldpost.vn sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Goldpost Express.

6. Vận chuyển

6.1 Khi vận chuyển thành công đơn hàng, Goldpost Express sẽ thông báo đến Người gửi về việc đã nhận được tiền thanh toán từ phía Người nhận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác với Goldpost Express, Người gửi có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng để Goldpost Express tiến hành chuyển tiền thanh toán cho đơn hàng đó.

6.2 Người gửi phải luôn nỗ lực để đảm bảo Người nhận sẽ nhận được hàng đúng hẹn trong Thời Gian Goldpost Express Đảm Bảo.

6.3 Người Sử Dụng hiểu rằng Người gửi chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa được mua và bảo đảm rằng Người gửi đã hoặc sẽ mua bảo hiểm hàng hóa, bao gồm cả việc vận chuyển. Trong trường hợp Hàng hóa được mua bị hư hỏng, thất lạc hoặc không chuyển phát được trong quá trình vận chuyển, Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng Goldpost Express sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc bất kỳ khoản phí nào phát sinh từ sự cố đó và Người gửi và/hoặc Người nhận sẽ liên hệ với đơn vị vận chuyển để giải quyết sự cố đó.

7.Tranh chấp

7.1 Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến vận chuyển, Người gửi, Người nhận và Goldpost Express đồng ý đầu tiên sẽ đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thảo luận hai bên. Nếu vấn đề không được giải quyết bằng thảo luận, Người Sử Dụng có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch.

7.2 Người Sử Dụng có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới Goldpost Express để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch. Goldpost Express, theo toàn quyền quyết định của mình và không có nghĩa vụ đối với Người gửi và Người nhận, sẽ thực hiện những bước cần thiết để hỗ trợ Người Sử Dụng giải quyết những tranh chấp này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của Goldpost Express

8. Luật áp dụng.

Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này chống lại hoặc liên quan đến Goldpost Express hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC). Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.

9.Quy định chung

9.1 Goldpost Express bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo đây.

9.2 Goldpost Express có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa lên Trang goldpost.vn. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Trang goldpost.vn sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa.

9.3 Người Sử Dụng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Người Sử Dụng theo đây.

9.4 Không một quy định nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa bạn và Goldpost Express.

9.5 Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu Goldpost Express không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của Goldpost Express vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thư thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.

9.6 Các Điều Khoản Dịch Vụ này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Goldpost Express và Người Sử Dụng mà vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết và các công ty con của Goldpost Express (và cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của Goldpost Express hoặc của các công ty liên kết và công ty con của Goldpost Express).

9.7 Các điều khoản được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều Khoản Dịch Vụ này cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch Vụ và Trang goldpost.vn và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Với việc các bên giao kết thỏa thuận được tạo thành theo các Điều Khoản Dịch Vụ này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào trừ những điều được nêu rõ trong các Điều Khoản Dịch Vụ này. Các Điều Khoản Dịch Vụ này có thể sẽ không mâu thuẫn, giải thích hoặc bổ sung như là bằng chứng của các thỏa thuận trước, bất kỳ thỏa thuận miệng hiện tại nào hoặc bất kỳ các điều khoản bổ sung nhất quán nào.

9.8 Bạn đồng ý tuân tủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.

9.9 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ trên Trang goldpost.vn, vui lòng liên hệ Goldpost Express.
THÔNG BÁO PHÁP LÝ: Xin vui lòng gửi tất cả các thông báo pháp lý đến Goldpost Express: info@goldpost.vn hoặc tổng đài 1900 6970.

 

 

 

 

Khách hàng thân thiết