• Slide 1
Vận chuyển hàng không
Ngoài cung cấp dịch vụ chuyển phát thư từ, hàng hóa. GoldPost mở rộng thêm dịch vụ về vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không với nhiệu loại hình cho khách hàng lựa chọn, đáp ừng nhu cần cấp thiết về thời gian cho hàng hóa.
1. Vận chuyển hàng hóa thông thường
2. Vận chuyển hàng VUN (Giá trị cao)
3. Vận chuyển hàng đông lạnh, tươi sống
4. Vận chuyển hàng Vacxin
5. Vận chuyển hàng phục vụ khoa học, ký thuật, quân đội...