• Slide 1
Dịch vụ gia tăng

DỊCH VỤ GIA TĂNG

+ Dịch vụ Bảo hiểm hàng hóa

 • Người mua bảo hiểm phải trả một khoản tiền phí bảo hiểm, tương ứng với tỷ lệ “ bảo hiểm phí “ và giá trị vận đơn được mua bảo hiểm.

 • Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng, nhà vận chuyển phải bồi thường cho người mua bảo hiểm ( người gửi vận đơn ) giá trị tương đương với giá trị vận đơn đã mua bảo hiểm.

Điều kiện dịch vụ:

 • Giá trị khai tối đa của một bộ chứng từ là 20.000.000 đồng ( đồng/vận đơn )

 • Giá trị khai tối đa của một lô hàng là 100.000.000 đồng ( đồng/vận đơn )

 • Giá trị khai của hàng hóa phải đúng với giá trị sự thật ( đồng/vận đơn )

  + Dịch vụ “Phát hàng thu tiền” – Viết tắt là COD

Dịch vụ “ Phát hàng thu tiền “ là dịch vụ khi nhà vận chuyển phát hàng cho người nhận, đồng thời người nhận hàng phải trả tiền hàng cho nhà vận chuyển và nhà vận chuyển chuyển tiền về trả cho người gửi ( Thường xảy ra khi người gửi là người bán hàng và người nhận là người mua hàng )

Điều kiện dịch vụ: Đi kèm theo vận đơn “ Phát hàng thu tiền” gồm có:

 • Họ và tên người nhận ( Ghi đầy đủ )

 • Địa chỉ của người nhận ( Ghi đầy đủ, và chi tiết )

 • Số điện thoai di động, Số điện thoai bàn ( Ít nhất phải có một trong hai số điện thoại trên )

 • Hóa đơn bán hàng

 • Phiếu xuất kho ( hoặc bảng kê chi tiết từng món hàng )

 • Giá trị tiền hàng tối đa là 10.000.000 đồng/vận đơn

 • Nếu người nhận không thanh toán đầy đủ tiền hàng thì nhân viên phát sẽ không phát hàng, và hàng sẽ được nhà vận chuyển chuyển trả về cho người gửi. Trong trường hợp này người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí dịch vụ, ( Bao gồm: cước chuyển phát nhanh gửi đi, cước dịch vụ Phát hàn thu tiền và cước chuyển hoàn vận đơn )

  ­+ Dịch vụ “Báo phát”

Dịch vụ “ Báo phát” là dịch vụ khi phát vận đơn, người nhận ngoài việc ký nhận và ghi rõ họ tên vào phiếu phát ( liên hồng ), còn phải ký nhận và ghi rõ họ tên vào phiếu báo phát. Phiếu báo phát sau đó được nhà vận chuyển chuyển trả về cho người gửi.

  +Dịch vụ” phát tận tay người nhận”

Dịch vụ “ Phát tận tay người nhận” là dịch vụ chuyển phát mà nhà vận chuyển chỉ được phát cho đúng người có họ và tên được ghi trên Phong bì và phiếu gửi

Điều kiện dịch vụ:

 • Họ và tên người nhận ( Ghi đầy đủ )

 • Địa chỉ người nhận ( Ghi đầy đủ và chi tiết )

 • Số điện thoại di động, cố định của người nhận ( Ít nhất có một trong hai số điện thoại trên)

 • Khi nhân vận đơn, người nhận phải xuất trình CMND để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì và phiếu gửi.

 • Nhân viên phát thư phải ghi số CMND lên phiếu phát ( liên hồng )

  + Dịch vụ “chuyển hoàn bưu phẩm, hàng hóa”

Dịch vụ “ chuyển hoàn” là dịch vụ sau khi đi phát vận đơn cho người nhận, nhà vận chuyển không phát được vì lý do khách quan, nhà vận chuyển thông báo cho người gửi và người gửi yêu cầu chuyển hoàn vận đơn cho người gửi. Hoặc ngay khi gửi, người gửi đã yêu cầu chuyển hoàn thư về nếu không phát được.

Điều kiện dịch vụ:

 • Sau khi đi phát 2 lần mà không phát được, nhà vận chuyển sẽ thông báo cho người gửi. Và sau 48h nếu người gửi không có thông tin yêu cầu khác, nhà vận chuyển sẽ tiến hành hoàn vận đơn về cho người gửi.

 • Yêu cầu của người gửi phải được thể hiện thông qua văn bản, fax, hoặc email.

 • Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là các tổ chức, không cung cấp cho người gửi là cá nhân

 +  Dịch vụ” Phát đồng kiểm”

Dịch vụ “ Đồng kiểm “ là dịch vụ đồng kiểm nội dung bên trong vận đơn cả trong quá trình nhận (nhân viên nhận và người gửi ), và trong quá trình phát (nhân viên phát và người nhận)

Điều kiện dịch vụ:

 • Họ và tên người nhận ( Ghi đầy đủ )

 • Địa chỉ người nhận ( Ghi đầy đủ và chi tiết )

 • Số điện thoại di động, cố định của người nhận ( Ít nhất có một trong hai số điện thoại trên)

 • Biên bản đồng kiểm

 • Dịch vụ “ đồng kiểm” chỉ được cung cấp đồng thời cùng với dịch vụ “ bảo hiểm hàng hóa “

 • Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức, và đang là khách hàng của 247. Không cung cấp dịch vụ này cho người gửi là cá nhân

Nội dung đồng kiểm:

 • Số lượng từng loại hàng

 • Chủng loại hàng.

 • Chất lượng bên ngoài của hàng ( Hàng có bị trầy xước không, hư hỏng bên ngoài không ).

 • Nếu hàng có hiện tượng hư hỏng thì phải ghi rõ trong biên bản đồng kiểm

  + Dịch vụ “thanh toán đầu nhận”

Dịch vụ “ Thanh toán đầu nhận” là dịch vụ vận chuyển mà người nhận hàng là người thanh toán cước phí vận chuyển

Điều kiện dịch vụ:

 • Họ và tên người nhận ( Ghi đầy đủ )

 • Địa chỉ người nhận ( Ghi đầy đủ và chi tiết )

 • Số điện thoại di động, cố định của người nhận cuối cùng ( Ít nhất có một trong hai số điện thoại trên)

 • Người gửi phải thông báo trước cho người nhận về nội dung sự việc

 • Với mức cước phí vận chuyển trên 2.000.000 đồng/vận đơn thì người gửi phải làm công văn cam kết thanh toán cước phí vận chuyển trong trường hợp người nhận không chịu thanh toán cước phí.

 • Dịch vụ này chỉ cung cấp cho khách hàng là tổ chức và đang là khách hàng của CPN. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân

Ghi chú:

Nếu người nhận không chịu thanh toán cước phí thì người gửi đương nhiên phải thanh toán cước phí cho nhà vận chuyển, bao gồm cước chuyển ban đầu, cước chuyển hoàn và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

 +  Dịch vụ” hàng giá trị cao”

Dịch vụ “ Hàng giá trị cao” là dịch vụ mà hàng được gửi là hàng giá trị cao, như: Quần áo, giầy dép cao cấp, Điện thoại di động, Máy tính xác tay, Máy ảnh kỹ thuật số, Máy quay Camera, Các thiết bị thông tin, Hàng điện tử….

Điều kiện dịch vụ:

 • Họ và tên người nhận ( Ghi đầy đủ )

 • Địa chỉ của người nhận ( Ghi đầy đủ và chi tiết )

 • Số điện thoại di động, cố định của người nhận ( Ít nhất có một trong hai số điện thoại trên)

 • Hàng chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách vận chuyển của nhà sản xuất ( Mọi hư hỏng xảy ra  trong quá trình vận chuyển do việc hàng không được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, CPN sẽ không chịu trách nhiệm ).

 • CPN chỉ nhận hàng giá trị cao theo dịch vụ bảo hiểm hàng hóa.

 • Giá trị lô hàng tối đa đến 1.000.000.000 đồng  

 +  Dịch vụ” Hàng dẽ vỡ”

Dịch vụ “ Hàng dễ vỡ” là dịch vụ vận chuyển có nội dung vận đơn là hàng dễ vỡ như: Sản phẩm từ Thủy Tinh, Sành, Sứ, Màn hình máy vi tính, Màn hình LCD….

Điều kiện dịch vụ:

 • Họ và tên người nhận ( Ghi đầy đủ )

 • Địa chỉ của người nhận ( Ghi đầy đủ và chi tiết )

 • Số điện thoại di động, cố định của người nhận ( Ít nhất có một trong hai số điện thoại trên)

 • Hàng chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách vận chuyển của nhà sản xuất ( Mọi hư hỏng xảy ra  trong quá trình vận chuyển do việc hàng không được đóng gói đúng quy cách vận chuyển của nhà sản xuất, CPN sẽ không chịu trách nhiệm ).

Ghi chú:

 • Đối với hàng dễ vỡ CPN không có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp hàng bị vỡ trong quá trình vận chuyển.

 • CPN không cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng dễ vỡ, nếu người gửi vẫn muốn gửi, thì người gửi phải ghi rõ trên vận đơn “ bể vỡ không bồi thường “.

 • Giá trị tối đa đến 20.000.000 đồng/ vận đơn ( Trên 20.000.000 đông/vận đơn CPN từ chối phục vụ dù khách hàng là khách hàng thường xuyên của CPN và có cam kết không yêu cầu bồi thường )

  +  Dịch vụ “ hàng đông lanh, hàng tươi sống”

Dịch vụ “ Hàng đông lạnh, tươi sống” là dịch vụ vận chuyển có nội dung vận đơn là hàng đông lạnh như: Trái cây, Vắc xin, Hải sản tươi sống…

Điều kiện dịch vụ:

 • Họ và tên người nhận ( Ghi đầy đủ )

 • Địa chỉ của người nhận ( Ghi đầy đủ và chi tiết )

 • Hàng chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất ( Mọi hư hỏng xảy ra  trong quá trình vận chuyển do việc hàng không được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, CPN sẽ không chịu trách nhiệm ).

Ghi chú:

 • Giá trị tối đa của lô hàng đến 200.000.000 đồng/vận đơn. Trên 200.000.000 đồng/vận đơn, CPN từ chối phục vụ.

 • Đối với hàng đông lạnh, CPN sẽ không cung cấp dịch vụ “ Bảo hiểm hàng hóa”, hay dịch vụ “ đồng kiểm”

 +  Dịch vụ” đóng gói hàng hóa”

Dịch vụ “ đóng gói hàng hóa” là dịch vụ đóng gói để đảm bảo hàng có thể an toàn trong quá trình vận chuyển. Nếu khách hàng có nhu cầu thì CPNcó trách nhiệm đóng gói theo lô hàng của khách hàng và CPNsẽ thu thêm phụ phí đóng gói(Theo bảng giá)

 +  Dịch vụ” Điện hoa”

Dịch vụ “ Điện hoa” là dịch vụ CPNthay mặt khách hàng mua hoa và đến phát cho người nhận theo yêu cầu của người gửi

Điều kiện dịch vụ:

 • Họ và tên người nhận ( Ghi đầy đủ )

 • Địa chỉ của người nhận ( Ghi đầy đủ và chi tiết )

 • Số điện thoại di động, cố định của người nhận ( Ít nhất có một trong hai số điện thoại trên)