Dịch vụ gia tăng (DGT)

Ngày tạo: 17/01/2018 02:43:52 PM

DỊCH VỤ GIA TĂNG
---------
Là các dịch vụ nhằm hỗ trợ cộng thêm cho các dịch vụ chuyển phát nhanh cơ bản của Goldpost. nhằm mục đích phục vụ tốt nhất cho Khách hàng, đáp ứng nhu cầu của Khách hàng. Giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn cho bưu gửi của mình.
 
DỊCH VỤ HỎA TỐC:
Là dịch vụ chuyển phát cực nhanh (hỏa tốc), thường áp dụng cho các chứng từ, hàng hóa cần gấp về thời gian. Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ trước 9giờ30’ thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được trong khoảng thời gian từ 15giờ00’ đến 24giờ00’ cùng ngày.
+  Điều kiện dịch vụ: Địa chỉ nhận - gửi thuộc địa danh thu - phát của Goldpost
+  Người gửi phải cung cấp:
-  Họ và tên người nhận 
-  Địa chỉ người nhận: (Số nhà, tổ/khu phố/tên đường, phường (xã), Quận (Huyện), Tỉnh (thành phố)
-  Số điện thoại di động, cố định của người nhận ( Ít nhất có một trong hai số điện thoại).
-  Ghi đầy đủ các yêu cầu lên Bill của Goldpost.
 
DỊCH VỤ PHÁT HẸN GIỜ.
Là dịch vụ đi kèm dịch vụ CPN và Khách hàng yêu cầu thêm Goldpost phát bưu gửi đúng 1 thời gian cụ thể nào đó hoặc có thể sớm hơn 1 thời điểm ấn định
+ Điều kiện dịch vụ: Địa chỉ nhận - gửi thuộc địa danh thu - phát của Goldpost
+ Người gửi phải cung cấp:
-  Họ và tên người nhận 
-  Địa chỉ người nhận: (Số nhà, tên đường, phường (xã), Quận (Huyện), Tỉnh (thành phố)
-  Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại)
-  Người gửi phải thông báo trước cho người nhận
-  Ghi đầy đủ các yêu cầu lên Bill của Goldpost.
 
DỊCH VỤ PHÁT TRONG NGÀY
Là dịch vu đi kèm dịch vụ CPN và khách hàng yêu cầu phát bưu phẩm trong cùng một ngày          
+ Điều kiện dịch vụ: Địa chỉ nhận - gửi thuộc địa danh thu - phát của Goldpost
+ Người gửi phải cung cấp:
-  Họ và tên người nhận 
-  Địa chỉ người nhận: (Số nhà, tổ/khu phố,tên đường, phường (xã), Quận (Huyện), Tỉnh (thành phố)
-  Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại)
-  Người gửi phải thông báo trước cho người nhận
-  Ghi đầy đủ các yêu cầu lên Bill của Goldpost.
 
DỊCH VỤ BẢO HIỂM 
Là dịch vụ khách hàng yêu cầu mua bảo hiểm cho bưu gửi để đảm bảo trong quá trình vận chuyển. Khách hàng phải trả một khoản tiền phí bảo hiểm, tương ứng với tỷ lệ “ bảo hiểm phí “ và giá trị vận đơn được mua bảo hiểm.
Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng, nhà vận chuyển phải bồi thường cho khách hàng giá trị tương đương với giá trị vận đơn đã mua bảo hiểm.
+ Điều kiện dịch vụ: Địa chỉ nhận - gửi thuộc địa danh thu - phát của Goldpost
-  Giá trị khai tối đa của một bộ chứng từ là 20.000.000 đồng ( đồng/vận đơn )
-  Giá trị khai tối đa của một lô hàng là 100.000.000 đồng ( đồng/vận đơn )
-  Giá trị khai của hàng hóa phải đúng với giá trị sự thật ( đồng/vận đơn )
Lưu ý: Goldpost không đồng ý bảo hiểm cho các vật phẩm hàng hóa thuộc các danh mục cấm gửi, hàng dễ vỡ, kim loại quý hiếm, không có nguồn gốc rõ ràng                     ­
 
DỊCH VỤ BÁO PHÁT
Dịch vụ “ Báo phát” là dịch vụ khi phát vận đơn, người nhận ngoài việc ký nhận và ghi rõ họ tên vào phiếu phát ( liên hồng ), còn phải ký nhận và ghi rõ họ tên vào phiếu báo phát theo mẫu của Goldpost. Phiếu báo phát sau đó được trả về cho người gửi.
+ Điều kiện dịch vụ: Địa chỉ nhận - gửi thuộc địa danh thu - phát của Goldpost
+ Người gửi phải cung cấp:
-  Họ và tên người nhận
 -  Địa chỉ người nhận: (Số nhà, tổ/khu phố,tên đường, phường (xã), Quận (Huyện), Tỉnh (thành phố)
-  Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại)
-  Ghi đầy đủ các yêu cầu lên Bill của Goldpost.
Lưu ý: Những trường hợp địa chỉ phát không nằm trong phạm vi Thu - Phát của Goldpost nhưng khách hàng vẫn yêu cầu báo phát thì:
  • Goldpost không cam kết hoàn trả đủ 100% báo phát nếu bên thứ 3 không hoàn trả đầy đủ báo phát cho Goldpost.
  • Người gửi vẫn phải thanh toán 100% phí báo phát cho Goldpost, dù Goldpost có hoàn trả đủ báo phát hay không.

 DỊCH VỤ PHÁT TẬN TAY NGƯỜI NHẬN            

Là dịch vụ chuyển phát mà nhà vận chuyển chỉ được phát cho đúng người có họ và tên được ghi trên Phong bì và phiếu gửi
+ Điều kiện dịch vụ: Địa chỉ nhận - gửi thuộc địa danh thu - phát của Goldpost
+ Người gửi phải cung cấp:
-  Họ và tên người nhận 
-  Địa chỉ người nhận: (Số nhà, tổ/khu phố,tên đường, phường (xã), Quận (Huyện), Tỉnh (thành phố)
-  Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại)
-  Người gửi phải thông báo trước cho người nhận
-  Ghi đầy đủ các yêu cầu lên Bill của Goldpost.
 
DỊCH VỤ CHUYỂN HOÀN BƯU GỬI
Dịch vụ “ chuyển hoàn” là dịch vụ sau khi đi phát vận đơn cho người nhận, nhà vận chuyển không phát được vì lý do khách quan, Goldpost thông báo cho người gửi và người gửi yêu cầu chuyển hoàn vận đơn cho người gửi. Hoặc ngay khi gửi, người gửi đã yêu cầu chuyển hoàn thư về nếu không phát được.
Điều kiện dịch vụ:
-  Sau khi đi phát 2 lần mà không phát được, nhà vận chuyển sẽ thông báo cho người gửi. Và sau 48h nếu người gửi không có thông tin yêu cầu khác, nhà vận chuyển sẽ tiến hành hoàn vận đơn về cho người gửi
-  Yêu cầu của người gửi phải được thể hiện thông qua văn bản, fax, hoặc email.
-  Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là các tổ chức, không cung cấp cho người gửi là cá nhân.
 
DỊCH VỤ PHÁT ĐỒNG KIỂM
Dịch vụ “ Đồng kiểm “ là dịch vụ đồng kiểm số lượng bên trong của bưu gửi trong quá trình nhận (nhân viên nhận và người gửi ), và trong quá trình phát (nhân viên phát và người nhận)
+ Điều kiện dịch vụ: Địa chỉ nhận - gửi thuộc địa danh thu - phát của Goldpost
+ Người gửi phải cung cấp:
-  Họ và tên người nhận 
-  Địa chỉ người nhận: (Số nhà, tổ/khu phố,tên đường, phường (xã), Quận (Huyện), Tỉnh (thành phố)
-  Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại)
-  Người gửi phải thông báo trước cho người nhận
-  Ghi đầy đủ các yêu cầu lên Bill của Goldpost.
+  Nội dung đồng kiểm:
-   Số lượng từng loại hàng
-   Chủng loại hàng.
-   Chất lượng bên ngoài của hàng ( Hàng có bị trầy xước không, hư hỏng bên ngoài không ).
-   Nếu hàng có hiện tượng hư hỏng thì phải ghi rõ trong biên bản đồng kiểm
 
DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐẦU NHẬN
Dịch vụ “ Thanh toán đầu nhận” là dịch vụ vận chuyển mà người nhận hàng là người thanh toán cước phí vận chuyển
+ Điều kiện dịch vụ: Địa chỉ nhận - gửi thuộc địa danh thu - phát của Goldpost
+ Người gửi phải cung cấp:
-  Họ và tên người nhận 
-  Địa chỉ người nhận: (Số nhà, tổ/khu phố,tên đường, phường (xã), Quận (Huyện), Tỉnh (thành phố)
-  Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại)
-  Người gửi phải thông báo trước cho người nhận
-  Ghi đầy đủ các yêu cầu lên Bill của Goldpost.
Ghi chú: Nếu người nhận không chịu thanh toán cước phí thì người gửi đương nhiên phải thanh toán cước phí cho Goldpost, bao gồm cước chuyển ban đầu, cước chuyển hoàn và các chi phí phát sinh khác (nếu có).
               
DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA
 - Goldpost chỉ nhận đóng thùng hộ cho khách hàng đối với các hàng hóa thông thường, không có yêu cầu đặc biệt về đặc tính vật lý, hóa học, sinh học….và việc đóng gói chỉ nhằm hạn chế hư hỏng cơ học xảy ra trong quá trình vận chuyển chứ không đảm bảo 100% hình dạng ban đầu
-  Đối với hànghóa có tính chất đặc thù, đòi hỏi về ổn định nhiệt độ... như hàng đông lạnh, Vắc Xin...Goldpost không nhận đóng gói…
 
DỊCH VỤ HÀNG EXPRESS
Là dịch vụ chuyển phát nhanh cho các bưu gửi có trọng lượng trên 2kg được bay chuyến bay cuối ngày hoặc sáng sớm ngày hôm sau từ Hà Nội đi HCM hoặc ngược lại.
 
DỊCH VỤ HÀNG ĐÔNG LẠNH
Là dịch vụ chuyển phát nhanh mà nội dung bưu gửi là hàng đông lạnh như: Trái cây, thực phẩm tươi sống, thực phẩm...
+ Điều kiện dịch vụ: Địa chỉ nhận - gửi thuộc địa danh thu - phát của Goldpost
+ Người gửi phải cung cấp:
-  Họ và tên người nhận 
-  Địa chỉ người nhận: (Số nhà, tổ/khu phố,tên đường, phường (xã), Quận (Huyện), Tỉnh (thành phố)
-  Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại)
-  Người gửi phải thông báo trước cho người nhận
-  Ghi đầy đủ các yêu cầu lên Bill của Goldpost.
Lưu ý:
-  Khi gửi hàng đông lạnh, hoặc hàng tươi sống, thực phẩm quý khách phải thông báo chính xác cho Goldpost, đồng thời Goldpost chỉ tiếp nhận khi hàng hóa được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, nếu không Quý khách phải tự đóng gói hoặc yêu cầu Goldpost đóng gói theo đúng tiêu chuẩn. Goldpost sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào khi khách hàng không khai báo.
- Goldpost không nhận cung cấp "dịch vụ bảo hiểm" và "dịch vụ đồng kiểm" cho hàng đông lạnh.
 
DỊCH VỤ CHUYỂN TIẾP BƯU GỬI.
Là dịch vụ khách hàng gửi đến một địa chỉ cụ thể, nhưng vì 1 lý do nào đó mà khách hàng lại yêu cầu chuyển tiếp sang 1 địa chỉ khác
+ Điều kiện dịch vụ: Địa chỉ nhận - gửi thuộc địa danh thu - phát của Goldpost
+ Người gửi phải cung cấp:
-  Họ và tên người nhận 
-  Địa chỉ người nhận: (Số nhà, tổ/khu phố,tên đường, phường (xã), Quận (Huyện), Tỉnh (thành phố)
-  Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại)
Lưu ý: 
+ Khi khách hàng muốn chuyển tiếp phải xác nhận yêu cầu qua Mail, văn bản hoặc Fax.
+ Khách hàng phải thanh toán cước phát sinh từ địa chỉ đầu tiên đến địa chỉ chuyển tiếp.
 
DỊCH VỤ PHÁT NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ
Là dịch vụ khách hàng yêu cầu phát vận đơn vào thời gian ngoài giờ hành chính, chủ nhật, ngày lễ.
+ Điều kiện dịch vụ: Địa chỉ nhận - gửi thuộc địa danh thu - phát của Goldpost
+ Người gửi phải cung cấp:
-  Họ và tên người nhận 
-  Địa chỉ người nhận: (Số nhà, tổ/khu phố,tên đường, phường (xã), Quận (Huyện), Tỉnh (thành phố)
-  Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại)
-  Người gửi phải thông báo trước cho người nhận
-  Ghi đầy đủ các yêu cầu lên Bill của Goldpost.
 
DỊCH VỤ THƯ KÝ KHÁCH HÀNG
Là dịch vụ khi nhân viên Goldpost phát bưu gửi cho người nhận và đợi người nhận ký, hoặc cung cấp giấy tờ khác mang lại cho khách hàng.
+ Điều kiện dịch vụ: Địa chỉ nhận - gửi thuộc địa danh thu - phát của Goldpost
+ Người gửi phải cung cấp:
-  Họ và tên người nhận 
-  Địa chỉ người nhận: (Số nhà, tổ/khu phố,tên đường, phường (xã), Quận (Huyện), Tỉnh (thành phố)
-  Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại)
-  Người gửi phải thông báo trước cho người nhận
-  Ghi đầy đủ các yêu cầu lên Bill của Goldpost.
 
DỊCH VỤ HỒ SƠ THẦU
Là dịch vụ chuyển phát bưu gửi có nội dung bên trong là hồ sơ thầu. 
+ Điều kiện dịch vụ: Địa chỉ nhận - gửi thuộc địa danh thu - phát của Goldpost
+ Người gửi phải cung cấp:
-  Họ và tên người nhận 
-  Địa chỉ người nhận: (Số nhà, tổ/khu phố,tên đường, phường (xã), Quận (Huyện), Tỉnh (thành phố)
-  Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại)
-  Người gửi phải thông báo trước cho người nhận.
-  Ghi đầy đủ nội dung bưu gửi và các dịch vụ đi kèm lên Bill của Goldpost.
 
DỊCH VỤ ĐIỆN HOA
Là dịch vụ khách hàng yêu cầu Goldpost mua hoa và phát về địa chỉ khách hàng yêu cầu. Khi sử dụng dịch vụ này khách hàng nên gọi đến văn phòng gần nhất của Goldpost để được tư vấn và thống nhất giá tiền mua hoa và các yêu cầu khác.
+ Điều kiện dịch vụ: Địa chỉ nhận - gửi thuộc địa danh thu - phát của Goldpost
+ Người gửi phải cung cấp:
-  Họ và tên người nhận 
-  Địa chỉ người nhận: (Số nhà, tổ/khu phố,tên đường, phường (xã), Quận (Huyện), Tỉnh (thành phố)
-  Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại)
-  Ghi đầy đủ các yêu cầu lên Bill của Goldpost.
 
Bài viết liên quan

Khách hàng thân thiết