• Slide 1
GoldPost cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh, vận tải hàng hóa trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh. được bộ thông tin truyền thông cấp phép...
Ngoài các dịch vụ chuyển phát nhanh và vận chuyểi thông thường, Goldpost còn cung cấp các lại hình dịch vụ gia tăng kèm theo, nhằm phục vụ...
Ngoài cung cấp dịch vụ chuyển phát thư từ, hàng hóa. GoldPost mở rộng thêm dịch vụ về vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không với...
Trong tôn chỉ hoạt động, GoldPost luôn luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Chúng tôi có những giải pháp hữu hiệu nhằm cải tiến...